Trang chủ / Hỗ trợ khách hàng / Bảng giá cpu intel

Bảng giá cpu intel

Time 15/02/2023

CPU INTEL SOCKET 1155

TÊN SẢN PHẨMGIÁ BÁNBẢO HÀNHTÌN TRẠNG
CPU Intel Pentium G2020 (2.9GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 55W)130,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Pentium G2030 (3.0GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 55W)130,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i3-2100 (3.1GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 65W)210,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i3-2120 (3.3GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 65W)240,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i3-3220  (3.3GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 55W)300,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i3-3240 (3.4GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 55W)310,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-3470 (3.2GHz up to 3.6GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 77W)350,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i7-3770 (3.4GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB Cache, 77W)850,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-2300 (2.8GHz up to 3.1GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 95W)343,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-2320 (3.0GHz up to 3.3GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 95W)343,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-2400 (3.1GHz up to 3.4GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 95W)354,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-2500 (3.3GHz up to 3.7GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 95W)365,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-3550 (3.3GHz up to 3.7GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 77W)552,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i5-3570 (3.4GHz up to 3.8GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB Cache, 77W)563,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i7-2600 (3.4GHz up to 3.8GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB Cache, 95W)761,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU Intel Core i7-3770S (3.1GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB Cache, 65W)1,025,000 đ36 ThángCòn Hàng

CPU INTEL SOCKET 1150

TÊN SẢN PHẨMGIÁ BÁNBẢO HÀNHTÌN TRẠNG
CPU SK 1150 Intel Pentium G3220 Tray + Fan (3.0GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)156,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3240 Tray + Fan (3.1GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)162,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3250 Tray + Fan (3.2GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)167,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3420 Tray + Fan (3.0GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)167,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3260 Tray + Fan (3.3GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)173,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3440 Tray + Fan (3.3GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)195,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Pentium G3450 Tray + Fan (3.4GHz, 2 nhân, 2 luồng, 3MB, 53W)217,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i3-4130 Tray + Fan (3.4GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W)398,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i3-4150 Tray + Fan (3.5GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W)409,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i3-4330 Tray + Fan (3.5GHz, 2 nhân, 4 luồng, 4MB, 54W)409,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i3-4160 Tray + Fan (3.6GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W)420,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i3-4170 Tray + Fan (3.7GHz, 2 nhân, 4 luồng, 3MB, 54W)431,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4570s Tray + Fan (2.9GHz up to 3.6GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)673,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4590S Tray + Fan (3.0GHz up to 3.7GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)673,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4570 Tray + Fan (3.2GHz up to 3.6GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W)728,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4690S Tray + Fan (3.2GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 65W)739,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4590 Tray + Fan (3.3GHz up to 3.4GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W)761,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4670 Tray + Fan (3.4GHz up to 3.8GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W)789,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4460 Tray + Fan (3.2GHz up to 3.4GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W)805,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i5-4690 Tray + Fan (3.5GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 4 luồng, 6MB, 84W)811,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i7-4785T Tray + Fan (2.2GHz up to 3.2GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB, 35W)1,267,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i7-4770 Tray + Fan (3.4GHz up to 3.9GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB, 84W)1,289,000 đ36 ThángCòn Hàng
CPU SK 1150 Intel Core i7-4790 Tray + Fan (3.6GHz up to 4.0GHz, 4 nhân, 8 luồng, 8MB, 84W)1,311,000 đ36 ThángCòn Hàng